Publicacións (6) Publicacións de Raquel Zubizarreta Alberdi

2015

  1. Impacto do programa galego de detección precoz do cancro de mama ((PGDPCM) sobre a mortalidade por cancro de mama en Galicia.: Período 1980-2012

    XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións: Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015. Actas

2008

  1. Coordinación. La experiencia de la red de los programas de detección precoz de cáncer de mama

    Revista de administración sanitaria siglo XXI, Vol. 6, Núm. 1, pp. 95-105

  2. Programa poblacional de cribado de sordera neonatal en Galicia: organización y resultados 2002-2007

    Revista de administración sanitaria siglo XXI, Vol. 6, Núm. 4, pp. 715-728