Administrative center: Dirección Xeral de Saúde Pública

Service: Preventive medicine