Publicacións nas que colabora con Marcos Prada Arias (8)

2006

 1. Endobronchial tuberculous granuloma in children

  European Journal of Pediatric Surgery, Vol. 16, Núm. 4, pp. 265-268

2004

 1. Formación de fitobezoar en divertículo de Meckel

  Pediatrika, Vol. 24, Núm. 7, pp. 25-27

 2. Formación de fitobezoar en divertículo de Meckel

  Pediátrika, Vol. 24, Núm. 7, pp. 259-261

 3. Handlebar hernia in children: Two cases and review of the literature

  European Journal of Pediatric Surgery, Vol. 14, Núm. 2, pp. 133-136

2002

 1. Chronic gastric volvulus: Is it so rare

  European Journal of Pediatric Surgery, Vol. 12, Núm. 2, pp. 111-115

 2. Cuerpos extraños traqueobronquiales en la infancia. Revisión de 100 casos

  Pediatrika, Vol. 22, Núm. 5, pp. 39-43

 3. Laparoscopia en el varicocele pediátrico

  Pediatrika, Vol. 22, Núm. 3, pp. 24-28

2001

 1. Epidemiology of caustic ingestion by children

  Pediatrika, Vol. 21, Núm. 10, pp. 27-38