Publications by the researcher in collaboration with Alicia Mirás Veiga (2)

2007

  1. Seudoquiste pancreático en dos pacientes menores de 24 meses

    Acta pediátrica española, Vol. 65, Núm. 10, pp. 529-532

  2. Seudoquiste pancreâtico en dos pacientes menores de 24 meses

    Acta Pediatrica Espanola, Vol. 65, Núm. 10, pp. 529-532