Publicacións en colaboración con investigadores/as de Hospital Universitari de Bellvitge (3)

2017

  1. Surgical treatment of low and intermediate grade lung net

    Journal of Thoracic Disease, Vol. 9, pp. S1435-S1441