Servizo: Ciurxía ortopédica e traumatoloxía

Área sanitaria: Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Área sanitaria: Área Sanitaria de Vigo