Publicacións (5) Publicacións de Francisco García Lorenzo

2006

  1. Enteric duplication cyst resembling umbilical cord cyst

    Journal of Perinatology, Vol. 26, Núm. 6, pp. 368-370

  2. Hernia lumbar de aparición postraumática. Revisión a propósito de un caso

    Revista de Cirugía de Galicia, Vol. 4, Núm. 4, pp. 61-63

2001

  1. Concurrent hyperthyroidism and thyroid carcinoma

    Cirugia Espanola, Vol. 69, Núm. 2, pp. 115-117