Care center: Atención Primaria Vigo

Sanitary area: Área Sanitaria de Vigo

Service: Primary health care

Service: Pediatrics

Research center: Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS)

Research group: Servizos de Saúde ‘I-Saúde’