Centro administrativo: Consellería de Sanidade

Servizo: Xestión sanitaria e dirección