Publicacións (1) Publicacións de Alicia Folgar Torres

2016

  1. La Societat Catalano-Balear d’Oncologia: història, present i futur

    Annals de Medicina, Vol. 99, Núm. 4, pp. 156-159