Publicacións en colaboración con investigadores/as de Universidade Do Porto (20)

2020

  1. Daily medication management and adherence in the polymedicated elderly: A cross-sectional study in Portugal

    International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 17, Núm. 1

2011

  1. Estratégias para aumentar a sensibilidade da farmacovigilância em Portugal

    Revista de Saude Publica, Vol. 45, Núm. 1, pp. 129-135