Publicacións (2) Publicacións de Elena Hernández Piñeiro

1996

  1. Mielotoxicidad del carboplatino en pacientes con cancer de ovario

    Clinica e Investigacion en Ginecologia y Obstetricia, Vol. 23, Núm. 7, pp. 256-259