Care center: Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Service: Allergology

Sanitary area: Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza