Centro administrativo: Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Servizo: Atención primaria