Sanitary area: Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

Research center: Acis - Axencia de Coñecemento en Saúde