Publicacións en colaboración con investigadores/as de University of California, San Diego (1)

2008

  1. Azaspiracid substituent at C1 is relevant to in vitro toxicity

    Chemical Research in Toxicology, Vol. 21, Núm. 9, pp. 1823-1831