Servizo: Ciurxía ortopédica e traumatoloxía

Área sanitaria: Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Área sanitaria: Área Sanitaria de Vigo

Doutor pola Universidade de Santiago de Compostela coa tese Laminectomía descompresiva microendoscópica (MEDL) en el tratamiento de la estenosis del receso lateral del canal lumbar 2009. Dirixida por Dr. Francisco Javier Jorge Barreiro.