Publicacións (54) Publicacións de Jorge Amigo Lechuga

2022

  1. Trio-based exome sequencing reveals a high rate of the de novo variants in intellectual disability

    European Journal of Human Genetics, Vol. 30, Núm. 8, pp. 938-945