Publicaciones en las que colabora con Marina Pollán Santamaría (1)

2015

  1. Impacto do programa galego de detección precoz do cancro de mama ((PGDPCM) sobre a mortalidade por cancro de mama en Galicia.: Período 1980-2012

    XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións: Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015. Actas