Centro administrativo: Dirección Xeral de Saúde Pública

Servizo: Xestión sanitaria e dirección