Publicacións (1) Publicacións de María Ángeles Blanco Fernández

2021

  1. Medication‐related osteonecrosis of the jaw: A critical narrative review

    Journal of Clinical Medicine, Vol. 10, Núm. 19