Servizo: Anxioloxía e cirurxía vascular

Área sanitaria: Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Área sanitaria: Área Sanitaria de Vigo