Centro administrativo: Secretaría Xeral Técnica

Servizo: Informática, sistemas e tecnoloxías da información