Tribunais de teses (1)

  1. Vogal do tribunal

    Balance embólico-hemorrágico en el paciente anciano con fibrilación auricular 2023

    Universidade de Santiago de Compostela

    Rafael J. Cobas Paz