Centro de atención: Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Servizo: Nefroloxía

Área sanitaria: Área Sanitaria de Vigo