Publicacións (8) Publicacións de María Luz Pellón Augusto

2016

  1. Foliculitis en una mujer tratada con trastuzumab emtansina

    Piel, Vol. 31, Núm. 4, pp. 297-299