Publicacións (1) Publicacións de Yohaina Souki Kade

2015

  1. La importancia de los antecedentes familiares: Síndrome de Brugada

    Cadernos de atención primaria, Vol. 21, Núm. 4, pp. 70-71