Publicacións (1) Publicacións de Monserrat Riu Lloveras

2013

  1. Subependymoma of the lateral ventricle. A case report

    Revista de Neurologia, Vol. 56, Núm. 6, pp. 332-336