Collaboration Research Centres

Name Type Country Publications
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo Hospital Spain 6
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago Hospital Spain 5
Universidade de Vigo University Spain 2
Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra Hospital Spain 2
Universitat Autònoma de Barcelona University Spain 1
Universidad de Extremadura University Spain 1
Universidade de Santiago de Compostela University Spain 1
Universidad de Zaragoza University Spain 1
Complexo Hospitalario Universitario da Coruña Hospital Spain 1
Centro de Investigacion Biomedica en Red de Enfermedades Respiratorias Research Centre Spain 1