Centro de atención: Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Servizo: Nefroloxía

Área sanitaria: Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés