Publicacións (4) Publicacións de María Elena Rosón López

2015

  1. LEOPARD syndrome without hearing loss or pulmonary stenosis: A report of 2 cases

    Actas Dermo-Sifiliograficas, Vol. 106, Núm. 4, pp. e19-e22