Publicacións (2) Publicacións de Ana Gadea Castillo Simon

2023

  1. Use of 125I seeds in the surgical management of a complex oncological case

    Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, Vol. 42, Núm. 2, pp. 116-118

2022

  1. Follicular thyroid carcinoma arising in a struma ovarii and femoral metastasis

    Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, Vol. 41, Núm. 5, pp. 325-326