Publicacións (1) Publicacións de José Manuel Vila Arias