Servizo: Anestesioloxía e reanimación

Área sanitaria: Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Área sanitaria: Área Sanitaria de Vigo