Publicacións nas que colabora con Miguel Cabanillas González (1)

2006

  1. Tumores melanocíticos. Clasificación. Formas benignas. Melanoma. Etiopatogenia. Clínica. Diagnóstico. Aspectos terapéuticos

    Medicine: Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, Serie 9, Núm. 48, pp. 3123-3129