Publicacións (12) Publicacións de Dolores Sánchez-Aguilar Rojas

2019

 1. Resolution of acenocoumarol-associated calciphylaxis with drug withdrawal

  Australasian Journal of Dermatology, Vol. 60, Núm. 3, pp. e223-e226

2017

 1. Livedo reticularis in the legs

  Medicina Clinica, Vol. 149, Núm. 8, pp. e41

2010

 1. Merkel cell carcinoma treatment

  Piel, Vol. 25, Núm. 4, pp. 220-224

2006

 1. Tumores melanocíticos. Clasificación. Formas benignas. Melanoma. Etiopatogenia. Clínica. Diagnóstico. Aspectos terapéuticos

  Medicine: Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, Serie 9, Núm. 48, pp. 3123-3129

2002

 1. Infecciones parasitarias de la piel

  Medicine: Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, Vol. 8, Núm. 88, pp. 4753-4758

2001

 1. Reacción de hipersensibilidad a fenitoína

  Anales de Medicina Interna

1999

 1. Protocolo diagnóstico diferencial de las lesiones ampollosas

  Medicine: Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, Vol. 7, Núm. 135, pp. 6403-6405

 2. Psoriasis y parapsoriasis. aspectos etiopatogénicos, diagnósticos y terapéuticos

  Medicine: Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, Vol. 7, Núm. 135, pp. 6374-6380

 3. Pénfigos y penfigoides

  Medicine: Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, Vol. 7, Núm. 135, pp. 6381-6387