Publicacións (1) Publicacións de Augusto Gabriel Lantier .