Centro administrativo: Xerencia do Servizo Galego de Saúde