Publicacións (10) Publicacións de María Nieves Cáceres Alvarado

2018

 1. Results of colon cancer surgery in patients over 75 years old

  ANZ Journal of Surgery, Vol. 88, Núm. 1-2, pp. E11-E15

2006

 1. Linfomadetiroides.Nuestraexperienciaenlosúltimosveinteaños

  Revista de Cirugía de Galicia, Vol. 4, Núm. 4, pp. 19-22

 2. Neumomediastino espontáneo que parece un síndrome de Boerhaave

  Cirugia Espanola, Vol. 80, Núm. 5, pp. 331-333

2004

 1. Peritoneal dialysis catheter obstruction caused by fallopian tube wrapping

  American Journal of Kidney Diseases, Vol. 44, Núm. 2