Publicacións (3) Publicacións de Ana Marina Tarrazo Antelo

2009

  1. Dolor torácico en un varón de 15 años

    Cadernos de atención primaria, Vol. 16, Núm. 4, pp. 333

2007

  1. Hipotensión en anciana hipertensa con Parkinson: Caso clínico

    Hipertension, Vol. 24, Núm. 6, pp. 261-264

  2. Hipotensión en anciana hipertensa con Parkinson: caso clínico

    Hipertensión y riesgo vascular, Vol. 24, Núm. 6, pp. 261-264