Publicacións (10) Publicacións de Sandra Moraña Fernández

2020

  1. Adipokines and inflammation: Focus on cardiovascular diseases

    International Journal of Molecular Sciences, Vol. 21, Núm. 20, pp. 1-34