Publicacións (2) Publicacións de Luciana Martínez Lado

2007

  1. Cancer in Biopsy-Proven Giant Cell Arteritis. A Population-Based Study

    Seminars in Arthritis and Rheumatism, Vol. 37, Núm. 3, pp. 156-163