Administrative center: Departamentos Territoriais

Research center: Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS)

Research group: Neurociencia Cognitiva