Centro de investigación: Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC)

Grupo de investigación: CellCOM