Publicacións (31) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

Ano Artigos Libros Capítulos de libro Outros Total
2023 1 0 0 0 1
2022 4 0 0 1 5
2021 3 0 3 0 6
2020 2 0 0 0 2
2019 3 1 0 0 4
2018 2 0 0 0 2
2017 1 0 0 0 1
2016 0 2 0 0 2
2013 1 0 0 0 1
2008 1 0 0 0 1
2007 1 0 0 0 1
2006 2 0 0 0 2
2003 2 0 0 0 2
2002 0 1 0 0 1