Libros (2) Publicaciones en las que ha participado algún/a investigador/a

2014

  1. Guía de práctica clínica. Hepatite C. Actualización 2013

    Santiago de Compostela: Consellería de Sanidade, Servizo Galego de Saúde, 2014

  2. Nano-oncologicals: new targeting and delivery approaches

    Springer Suiza