Artigos (16) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

Ano Artigos Total
2018 2 2
2016 2 2
2015 2 2
2012 1 1
2011 5 5
2010 1 1
2009 1 1
2008 1 1
2003 1 1