Publicacións (21) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

Ano Artigos Capítulos de libro Contribucións do Congreso Total
2022 2 0 0 2
2019 1 1 0 2
2018 2 0 0 2
2015 0 0 1 1
2014 3 0 0 3
2012 3 0 0 3
2010 1 0 0 1
2008 1 0 0 1
2007 1 0 0 1
2005 1 0 2 3
2001 2 0 0 2