Publicacións (30) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

Ano Artigos Contribucións do Congreso Total
2017 1 0 1
2016 1 0 1
2015 1 0 1
2013 1 0 1
2012 2 0 2
2011 1 0 1
2010 2 1 3
2009 1 0 1
2008 2 0 2
2005 1 1 2
2004 10 0 10
2001 2 0 2
1997 2 0 2
1996 1 0 1