Publicacións (49) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

Ano Artigos Libros Capítulos de libro Total
2022 3 0 0 3
2020 3 0 0 3
2019 4 0 0 4
2018 1 1 0 2
2017 2 0 0 2
2016 2 0 1 3
2015 2 0 0 2
2014 6 0 0 6
2013 1 0 0 1
2012 2 0 0 2
2011 8 0 1 9
2009 8 1 0 9
2008 0 1 0 1
2006 0 0 1 1
2005 1 0 0 1